Ölen Kişinin Kredi, Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Türkiye’ de milyonlarca kişi en azından bir tane kredi kartına sahiptir ve günlük harcamalarının büyük bir kısmını kredi kartlarını kullanarak yerine getirmektedirler. Kredi kartı sayısının bu denli yüksek ve kredi kartı sayısının bu denli fazla olması gibi unsurlardan dolayı akıllardaki sorulara net şekilde cevap bulmak, kredi kartı kullanan ya da kredi kartı alacak olan kişiler için önem taşımaktadır. Bu sorulardan birisi, kredi kartı borcu olan kişilerin vefatı halinde kalan borcun ne olduğudur. Kredi borcu olan kişilerin hayatını kaybetmesi halinde kredi borcundan kalan tutar, ölen kişinin mirasçılarına kalmaktadır fakat kredi kartı borcu olan kişilerin ölmeleri halinde ne olmaktadır? Yazının devamında bu soruların yanıtları aktarılmaktadır.

Vefat Durumunda Kredi Kartı Borcu

Kişilerin borcu, gerek kredi kartı gerek kredi ya da kredili mevduat hesabı olsun, kişilerin hayatlarını kaybetmeleri durumunda ortadan kalkmaz, borçlar silinmez. Bireylerin vefat etmesinden sonra kişilerin yakınları, daha sonra şişkin bir fatura ile karşı karşıya kalmamak için erken dönemlerden önlemlerini almalıdırlar. Kişilerin vefat etmesinden sonra ölüm belgesi ile birlikte vefat eden kişinin müşterisi olduğu bankalara giderek buralarda borç sorgulaması yaptırmalıdırlar. Vefat eden kişilerin kredi kartı ya da kredi borcu olup olmadığı öğrenildikten sonra bu kişilerin ölmeden önce sigorta yaptırıp yaptırmadıkları incelenmelidir. Kredi kartı borcu bulunan kişilerin hayat sigortası yaptırmış olmaları halinde kredi ya da kredi kartı borçları sigorta şirketleri tarafından karşılanacaktır. Ölmeden önce hayat sigortası yaptırmış ve primlerini düzenli bir şekilde ödemiş olan kişilerin borçları sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Vefat durumundan dolayı kişilerin yakınlarının alacak oldukları para ile borcun kapatılmasından sonra hala arta kalan para olması halinde, bu para sigorta şirketi  tarafından kişilerin yakınlarına aktarılır. Yani; 20 bin TL borcu olan bir kişinin ölümünden sonra sigorta şirketinden 40 bin TL alacak oluşması durumunda bu borç 40 bin TL’ den ödenir ve kalan para da kişilerin yakınına aktarılır.

Hayat Sigortası Yaptırılmamışsa

Vefat eden kişiler hayattayken kendilerini ve borçlarını hayat sigortası altına almamış iseler borçları, kişilerin mirasçılarına devredilecektir. Mirasçılar, hamilerinden kendilerine kalan mirası aldıkları gibi kendilerine kalan borçları da yüklenmiş olacaklardır. Borçları ödemek istemeyen mirasçılar için mirasın reddi yoluna gitmek mümkün olmaktadır. Şöyle ki atalarından kalan borçları ödemek istemeyen kişiler, reddi miras yoluna giderek hem atalarından kalan borçları ödemeyecekler hem de kendilerine kalan mirası ret edeceklerdir.

Hayat sigortası yaptırmak bankaların hizmet sunumu sırasında müşterilerinin hepsinden istemekte olduğu bir şart değildir. Genellikle konut kredisi gibi yüklü miktarlarda kullanılan kredilerde kişilerin hayatlarını kaybetmeleri ihtimaline karşın banka tarafından tavsiye edilen ve resmi olmasa da zorunlu tutulan durumlardır. Yine de kredi kartı kullanımı ya da ihtiyaç kredisi kullanımı sırasında kişilerin hayat sigortası yaptırmaları mümkün olmaktadır.

Hayat Sigortasının Kapsama Alanı

Hayat sigortaları kişilerin hayatını kaybetmeleri durumunda arkalarında kalan borçları karşılamak ve kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilere ve yakın akrabalarına tazminat bırakmakla yükümlüdürler. Fakat bazı durumlarda hayat sigortasının yaptırılmış olduğu şirketler, vefat durumunun niteliğine göre borcu ödememe eyleminde bulunabilmektedirler.

Kişilerin şüpheli ölümlerinde, intihar ihtimali bulunan ölümlerde ve benzeri durumlarda sigorta şirketleri, mali olarak harekete geçmek yerine ölüm sonrası otopsi raporunu beklemekte ve raporun sonucuna göre hareket etmektedir. Kişilerin doğal nedenlerden dolayı öldüğü, intihar etmedikleri anlaşıldıktan sonra sigorta şirketleri ödeme işleminde bulur.

Sigorta yaptıran kişilerin daha hayattayken sigorta şirketine bildirmek durumunda olduğu hastalıklarından herhangi birini bilerek ya da bilmeyerek bildirmemesi ve sonrasında bu rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunda sigorta şirketi borç ödeme işleminde bulunmayacaktır.

Kefil Bulunması Hali

Kredi kartı alırken bankaya kefil gösterilmiş kişilerin bulunması durumunda banka, ölen müşterisinin vasileri yerine kefillerden borç tahsilinde bulunacaktır. Kredi kartı alımı sırasında bankaya kefil gösterilmesi ve banka ile bu şekilde anlaşmaya varılması durumunda banka, ölen kişilerin mirasçılarından borç tahsilinde bulunmaz.

Borcun Paylaştırılması

Kredi kartı borcu olan fakat borcunu ödeyemeden vefat eden kişilerin borçları, vasilerine eşit şekilde paylaştırılır. Vefat eden kişilerin mal varlığı nasıl ki vasiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyorsa kredi kartı borçları da kişilere eşit şekilde paylaştırılabilecektir. Ölen atasının borcunu üstlenmek istemeyen kişiler ise miras reddine girerek kendilerine kalan mirası alma hakkından vazgeçerek kendilerine yüklenecek olan borçtan da sakınmış olurlar.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir!

Güvenli Kira Kredisi, Güvenli Kiracı Sigortası

Artan döviz kurları, enflasyon beraberinden gayrimenkul fiyatlarında artışı getirirken, aynı zamanda kiralanan gayrimenkullerin kira bedellerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir