Ölüm Aylığı Nedir Kimlere Verilir?

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalı kişilerin geride kalan yakınlarının almaya hak kazandığı aylıklarıdır. Ölüm aylığı olarak bilinen bu aylıklar, her koşul ve şart altında geride kalanların kullanımına sunulmamakta, bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Ölen kişilerin ardında kalanlarına aylık bırakabilmesi için kişilerin belirli bir süre çalışmış olması gerekmektedir. Yazının devamında, ne kadar süre çalışılmış olması ve illa ki aktif çalışma hayatındayken mi vefat edilmiş olması gibi sorulara yanıt verilecektir.

Ölüm sigortasında geride kalan kişilere ölüm aylığı bağlanır ve kişilerin aylık olarak verilir. Geride kalanlara aylık olarak verilecek toplam bir miktarın olmaması durumunda kişilere topluca ödemede bulunulur. Aylık almakta olan kız çocuklarına çeyiz ödeneği desteğinde bulunulur. Cenaze işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kişilere cenaze yardımında bulunulur.

Ölüm Aylığı Kalması İçin En Az Kaç Gün Çalışılmış Olmalıdır?

Geride kalanların ölüm aylığı alabilmeleri için belirli şartların, çalışan sigortalı kişilerin daha hayattayken yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalı kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ na göre en az 1800 gün yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi bildirmiş olmalıdırlar. Yani sigortalı kişilerin daha hayattayken 1800 ve daha fazla gün sigorta primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

Ölen kişilerin SSK kapsamında olması durumunda, 5 yıldır sigorta kapsamında bulunmaları ve toplamda da 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmiş olmaları gerekmektedir. Yani SSK’ lı kişilerin vefat etmeden önce en az 5 yıl sigortalı bulunmaları ve 900 gün gibi bir süre boyunca da sigorta primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Almaya Hak Kazananlar

Sigortalı kişilerin geride kalan yakınlarından erken olanlar 18 yaşına, bu kişilerin lise öğrenimi görmeleri halinde 20 yaşına kadar, yüksek öğretim görmeleri halinde de 25 yaşına kadar maaş almaya hakları bulunmaktadır. Erkek çocukların maaşları, 25 yaşını doldurunca otomatik olarak kesilmektedir.

Yetim ya da öksüz kız çocukları da evlenmedikleri süre boyunca ve evli olup sonradan boşanmış ya da dul kalmış olanlar maaş almaya hak kazanır ve maaş almaya devam ederler. Bu kişilerin yaşları konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır, geride kalan kız çocukları evlenmedikleri süre boyunca hayatlarının sonuna kadar maaş almaya hak kazanırlar.

Cinsiyet fark etmeksizin SGK’ ye başvuruda bulunan ve sağlık raporu ile en az %60 oranında iş görmezlik raporu sunan kişiler, ölen yakınlarından kalan ve kullanma hakları bulunan ölüm aylığını alırlar.

Sigortalı kişilerin ölmesinden sonra anne ve babaların da ölüm aylığı alma hakları bulunmaktadır fakat bu durumda da belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; anne ve babanın her türlü kazançtan elde ettikleri gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve kişilerin diğer çocuklarından kazanılan gelir ve aylıklar hariç tutularak, üzerlerinde gelir ve aylık bulunamamaları gerekmektedir. Ölen kişilerin eşi ve çocuklarından geriye kalan tutardan anne ve babaya maaş bağlanabilmektedir.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir!

Güvenli Kira Kredisi, Güvenli Kiracı Sigortası

Artan döviz kurları, enflasyon beraberinden gayrimenkul fiyatlarında artışı getirirken, aynı zamanda kiralanan gayrimenkullerin kira bedellerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir