Ana sayfa Krediler Tüketici (İhtiyaç) Kredilerinde Dosya Masrafı Var mı? Yok mu?

Tüketici (İhtiyaç) Kredilerinde Dosya Masrafı Var mı? Yok mu?

Geçmiş yıllarda bankalar verdikleri krediler üzerinde dosya masrafı tahsilatı yapıyordu. 2014 yılında bu duruma netlik getiren BDDK Dosya masrafı kelimesini kaldırmış olsa da, her kredinin üzerinden binde beş oranında Kredi Tahsis Ücreti Kesilmesine hükmetti.

Kredilerde Dosya Masrafları

Tüketici kredilerinde en tartışmalı konulardan biridir dosya masrafı almak. Hemen her banka bu masrafı müşteriden talep eder. Ve hemen her zaman müşteri, sanki pazarda pazarlık yaparcasına bu masraftan indirim ister. Peki dosya masrafları, gerçekten bankalara yük getiren bir işlem karşılığında mı istenmektedir? Yoksa kredinin bir şartı olarak ileri sürdükleri ve haksız yere talep ettikleri bir tutar mıdır?

Kredi Alımlarında Dosya Masrafı

Aslına bakılırsa bankalar bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak adına yeni bir ürün sunmaya başladılar: Dosya masrafı alınmayan tüketici kredileri. İşin doğrusu da zaten budur. Ama burada bir pazarlama cinliği yatmaktadır. Bankalar tüketici faiz oranlarını düşük tutabilmek için bu yolu seçmişlerdir. Çünkü faiz oranı bir rekabet unsurudur. Dosya masrafı ise hiç bir şekilde ölçülebilir bir masraf değildir. Kısaca faizdeki indirimi karşılayacak bir tutar olarak ortaya çıkmaktadır.

Hukuksal açıdan bakılırsa bu işte uygunsuz bir durum yoktur. Çünkü iki taraf imzaladıkları sözleşme ile durumu kabullenmişlerdir. Her ne kadar o sözleşmenin küçücük harfli ve çok sayfalı metinleri okunmadan imzalansa bile. Fakat untulmamalıdır ki taraflardan biri sade bir vatandaş, diğeri ise kurumsal nitelikli bir bankadır. Böyle olunca da ortada denk kuvvetler yoktur. Sözleşme bu anlamda müşteriye dayatılan bir metin sayılabilir. Müşteri alacağı krediyi ve geri ödeyeceği faizli taksitleri kafasında kurarken bir anda kendisinden dosya masrafı istenmektedir.

Aslında tüketici haklarını korumak için bir yasa var. Bu yasa hükümlerine göre banka, iyi niyet kurallarına uymayan bir şekilde tüketici aleyhine sonuç doğuracak koşulları sözleşmeye koymuşsa bu koşullar haksız şart sayılır. Ve bu haksız şartlar tüketici için bağlayıcı sayılmaz. Bu ne demektir? Standart bir sözleşme maddelerinin içinde yer alıyor olsa bile, ayrıca tartışılmadığı ve mutabakat sağlanmadığı sürece, bankalar dosya masrafı talep edemezler. Eğer banka bu masrafların sözleşmenin imzalanması sırasında görüşüldüğünü ileri sürüyorsa, bu durumda bunu ispatlamak da bankaya düşer.

Ayrıca yeni Borçlar Kanunu düzenlemelerinde de yukarıda açıklanan yaklaşım benimsenmiştir. Yargıtay’ın da alınan dosya masraflarının iade edilmesi gerektiği şeklinde kararları vardır.

Sonuç olarak her iki yasa hükümleri gereğince de dosya masrafları bir haksız kazanç teşkil etmektedir. Bir şekilde tüketici tarafından bu masraflar ödenmişse yasal yollardan bu paranın iadesini sağlamak mümkündür. Ancak işin içine bir de mahkeme maraflarını ödemek girince bu durum bankalara pahalıya malolmaktadır. Bu nedenle Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri bankaları bu yönde uyarmıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here